• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej wartości użytkowej asortyment pakowniczy, dla firm i klientów prywatnych

Prawo zmienia się niemal cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób kwestie i spory prawne wyglądały uprzednio? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią czy też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia bądź zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Przeczytaj więcej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.