• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Tworzenie komiksów: Sztuka opowiadania historii obrazem Wszystkie tworzywa, fabrykacje, produkty, jakie się formuje, a później wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami. Atomy ich łączą się w spojenia jonowe oraz kowalencyjne relacje chemiczne metali z niemetalami. Ceramika została wyprodukowana już w epoce kamienia łupanego, czyli paleolicie. Było to kilkanaście lat przed naszą najlepszą erą. Ceramika ma wszechstronne […]

Categories: Inne tematy